Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej w Batalha. Cz. 1

Już sama nazwa miejscowości - Batalha, jak i wezwanie kościoła - Matki Boskiej Zwycięskiej sugerują, że musi się ona wiązać z wielką bitwą. Co więcej - z bitwą wygraną. Skojarzenia są trafne, bowiem zabytek to pamiątka po wielkiej victorii wojsk portugalskich nad armią kastylijską. 

Gdyby nie to cudowne zwycięstwo, Portugalia byłaby dziś być może tylko jedną z hiszpańskich prowincji... Szczęśliwie jednak w bitwie pod Aljubarrotą (1385) to Portugalczycy pod wodzą Jana I Wielkiego (który podczas bitwy jeszcze królem nie był) pokonali o wiele większe i silniejsze oddziały kastylijskie. 
Monumentalny kościół i klasztor to dar dziękczynny dla Matki Boskiej, która miała prowadzić Jana I do zwycięstwa. Już z zewnątrz robi ogromne wrażenie - miodowy kolor ścian, strzeliste wieże i ogromne, bogato dekorowane okna. To wszystko stylem (gotyk płomienisty) nawiązuje do architektury francuskiej czy brytyjskiej.
Na placu przed klasztorem stoi pomnik Nuno Álvaresa Pereira - rycerza, który dowodził zwycięską armią. 

Źródło: beiranews.pt

Zwiedzanie obejmuje część darmową (kościół) oraz płatną (Kaplica Fundatora, krużganki oraz Niedokończone Kaplice). Bilet kosztuje 6 euro. Warto zwiedzić wszystkie te miejsca.

Do kościoła prowadzi przepiękny portal, jeden z najwspanialszych w Portugalii. Centralną postacią jest Chrystus, siedzący na tronie, otoczony postaciami czterech Ewangelistów. Nad tą kompozycją, w sześciu łukach przedstawiono 78 postaci ze Starego Testamentu. Mają one symbolizować szczęście Raju i przepowiadać rychłe nadejście Królestwa Bożego. Są wśród nich święte dziewice, męczennicy, diakoni, królowie Judy, przodkowie Maryi i Chrystusa, a także prorocy i aniołowie.
Po dwóch stronach wejścia, pod baldachimami, znajdują się postacie dwunastu Apostołów. Ten wspaniały zespół rzeźb wieńczy scena koronacji Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
  

Wnętrze kościoła jest równie imponujące, choć jego charakter jest zgoła inny. Niemal brak tu dekoracji, 80-metrowa nawa główna zakończona jest skromnym ołtarzem.
Za nim znajduje się pięć kaplic. Fascynującą ozdobą świątyni są wysokie kolumny. Delikatne światło wpadające przez witraże dodaje wnętrzu elegancji.
Świątynia jest realizacją ambitnego projektu Jana I. Miał on być odzwierciedleniem królewskiej władzy, wielkości i bogactwa, ponieważ liczba mieszkających tu dominikanów nigdy nie była tak duża, żeby uzasadnić tak ogromne rozmiary kompleksu.
  
Źródło: aguiaturistica.blogspot.pt

Po prawej stronie od wejścia do świątyni znajduje się Kaplica Fundatora (wejście płatne, w ramach biletu ogólnego).
Jak sama nazwa wskazuje, została zbudowana z rozkazu króla Jana I. Miała być miejscem pochówku władcy, jak i jego potomków. Oprócz fundatora spoczywa tu m.in. słynny Henryk Żeglarz (syn Jana I). 
Centralną część gotyckiej kaplicy zajmuje sarkofag Jana I i królowej małżonki, Filipy Lancaster. Wyrzeźbione na nim postaci władców trzymają się za ręce - to nie tylko symbol ich miłości, ale przede wszystkim paktu pomiędzy Portugalią a Wielką Brytanią, którego ukoronowaniem było ich małżeństwo.

Źródło: wikipedia

  Zobacz również: Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej w Batalha. Cz. 2

Dla wzrokowców ;) Plan całego kompleksu
Komentarze